Дайджест «дорожніх» питань-відповідей для управлінців і техфахівців – це збірка відповідей на найбільш поширені питання представників регіональних і місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування в частині децентралізованого управління дорожнім господарством в їхніх регіонах, містах, селах та селищах.

Розроблений експертами Проєкту «Прозорість та підзвітність при здійсненні дорожніх робіт на дорогах місцевого значення: міста та громади» на прохання та запити співробітників місцевих дорожніх підрозділів, Дайджест дорожніх «проблем» має чітку структуру у форматі «запитання-відповідь» за п’ятьма різними темами:
1. Закупівлі,
3. Проєктування,
2. Контроль якості,
4. Матеріали та технології,
5. Дороги комунальної власності.

При цьому більшість з тем дозволяють прояснити питання, що можуть виникнути на кожному з етапів життєвого циклу інфраструктурного проєкту в усіх замовників дорожніх робіт і послуг, у той час, як остання допомагає вирішити спірні моменти управління саме магістральними дорогами та вулицями в населених пунктах.

Поставити власне питання та отримати на нього відповідь у наступному випуску Дайджесту можете і Ви, натиснувши кнопку "ПОСТАВИТИ ВЛАСНЕ ПИТАННЯ" і заповнивши відповідну форму.

Проєктування

 • Якщо проєктні організації мають ліцензію (сертифікати за професіями), то чому необхідно проходити експертизу?

  Експертиза проєктної документації проводиться з метою визначення відхилень від вимог до міцності, надійності та довговічності споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо дотримання нормативів відносно створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проєкту будівництва. Порядок затвердження проєктів будівництва і проведення експертизи наведено у Постанові КМУ від 11 травня 2011 р. № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

  Кабінет Міністрів України затвердив Ліцензійні умови та Перелік видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва, які втричі зменшують кількість робіт, що підлягають ліцензуванню.
  Ліцензійні умови та Перелік видів робіт провадження господарської діяльності з будівництва прийнято на виконання вимог Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», що набув чинності 28.06.2015.

  У порівнянні з попередніми Ліцензійними умовами (наказ Мінрегіонбуду від 27.01.2009 № 47), новий документ втричі зменшив кількість робіт у сфері будівництва, які підлягають ліцензуванню.

  Зі списку виключені:
  – роботи з проєктування, оскільки сьогодні виконавці цих робіт проходять професійну атестацію – сертифікацію;
  – роботи з будівництва об’єктів І-ІІІ категорій складності;
  – роботи інжинірингової діяльності, виконавці частини яких також отримують сертифікати. Нові Ліцензійні умови та Перелік видів робіт спрощують ведення господарської діяльності для проєктантів, забудовників, що будують нескладні об’єкти та для надавачів інжинірингових послуг.

  Законом України «Про архітектурну діяльність» визначено, що відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, проходять професійну атестацію.

  Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури» встановлено порядок проходження професійної атестації, а також визначено види робіт, відповідальні виконавці яких проходять професійну атестацію. До таких видів робіт належить, зокрема, інженерно-будівельне проєктування.

  З листопада 2011 року по липень 2015 року професійна атестація проводилась Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

  З липня 2015 року наказом Мінрегіону від 16.06.2015 № 137 повноваження щодо проведення професійної атестації інженерів-проєктувальників делеговано саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності – Всеукраїнській громадській організації “Гільдія проектувальників у будівництві”.

  Існують сертифікати за професіями:
  − інженерно-будівельне проєктування в частині забезпечення механічного опору та стійкості;
  − інженерно-будівельне проєктування в частині забезпечення безпеки експлуатації;
  − інженерно-будівельне проєктування в частині забезпечення захисту від шуму;
  − інженерно-будівельне проєктування в частині забезпечення економії енергії;
  − інженерно-будівельне проєктування в частині виконання інженерних вишукувань;
  − інженерно-будівельне проєктування в частині технології будівельного виробництва;
  − інженерно-будівельне проєктування в частині безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища (екологія);
  − інженерно-будівельне проєктування в частині безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища (санітарна гігієна);
  − інженерно-будівельне проєктування в частині дотримання вимог пожежної безпеки;
  − інженерно-будівельне проєктування в частині кошторисної документації;
  − інженерно-будівельне проєктування доріг.

  Один з наведених вище сертифікатів може мати Головний інженер Проєкту (ГІП).

 • Чи можливо прийняти єдиний тариф (з урахуванням поправочних коефіцієнтів) для визначення вартості розробки проєктно-кошторисної документації відносно до вартості будівельно-монтажних робіт?

  ДСТУ Б Д.1.17:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» встановлює основні правила визначення вартості проєктних, вишукувальних та науково-проєктних робіт на будівництво, а також експертизи проєктної документації на будівництво об'єктів будівництва.

  Положення ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 передбачає визначення кошторисної вартості проєктних робіт від вартості будівельно-монтажних робіт із застосуванням усереднених відсоткових показників вартості проєктних робіт. Для об'єктів виробничого призначення від вартості будівельних робіт з урахуванням вартості устаткування.

  Для лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури і для об'єктів невиробничого призначення розрахунковою базою є вартість будівельно-монтажних робіт за підсумком позицій 1 – 9 зведеного кошторису.

  Вартість будівельних-монтажних робіт визначається на основі вартісних показників об'єктів-аналогів або укрупнених усереднених показників вартості будівництва на одиницю виміру потужності.

  Вибір об'єкта-аналога здійснюється на підставі реалізованих проєктів будівництва, проєктна документація яких затверджена в установленому порядку. Для забезпечення максимальної відповідності показників об'єкта-аналога показникам об'єкта, що проєктується, необхідно дотримуватися умов порівнянності.

  При неможливості визначення вартості проєктних робіт від вартості будівельних робіт, кошторисну вартість можна визначити індексним (калькуляційним) методом. Вартість визначається за використання таблиць додатка Ж ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 та з застосуванням збірників цін на проєктні, вишукувальні роботи. Вартість проєктних робіт для будівництва (крім капітального ремонту) визначається відповідно до положень «Загальних вказівок щодо застосування збірника цін на проектні роботи для будівництва» (вип. 1990 р.), які не суперечать ДСТУ Б Д.1.1-7:2013.

  Метод калькуляції витрат використовують коли неможливо визначити вартість проєктних, вишукувальних, науково-проектних робіт від вартості будівельно-монтажних робіт і індексним методом, шляхом складання кошторису за формою №3-П (додаток Д до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013).

 • Коли розробляють проєктну документацію? Проєктування велосипедної інфраструктури? Проєктна документація? Завдання на розроблення проєктної документації? Розробники проєктної документації? Експертиза проєктної документації? Висновок експертизи проєктної документації?

  Проєктні роботи – роботи, пов’язані зі створенням проєктної документації для будівництва.

  У відповідності до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №45 від 16.05.2011 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів» будівництво являє собою нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, реставрацію та капітальний ремонт об’єктів будівництва, де об’єктами будівництва є будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та/або частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

  Також, у відповідності до ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», поточний середній ремонт виконується комплексно відповідно до проєктно-кошторисної або кошторисної документації.

  У підсумку маємо, що нове будівництво, капітальний ремонт та реконструкція виконуються відповідно до розробленої і затвердженої у встановленому порядку проєктно-кошторисної документації, поточний середній ремонт - виконується комплексно відповідно до проєктно-кошторисної або кошторисної документації.

  Проєктування велосипедної інфраструктури

  Для доріг загального користування велосипедні доріжки проєктуються з урахуванням вимог, вказаних у п. 12.1 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги». В межах населених пунктів велосипедні доріжки проєктуються згідно до п. 5.3.8 - 5.3.13 ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги населених пунктів».

  З 01.10.2020 в дію вступає ДСТУ 8906:2019 «Планування та проектування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги»

  Розробники проєктної документації

  Розробниками проєктно-кошторисної документації являються проєктні організації, Головний Архітектор Проєкту (Головний Інженер Проєкту) яких повинен мати відповідний професійний сертифікат Всеукраїнської громадської організації “Гільдія проектувальників у будівництві”.

  Експертиза проєктної документації

  Експертиза проєктної документації проводиться з метою визначення відхилень від вимог до міцності, надійності та довговічності споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо дотримання нормативів відносно створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проєкту будівництва. Порядок затвердження проєктів будівництва і проведення експертизи наведено у Постанові КМУ від 11 травня 2011 р. № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".

  Проєкти будівництва затверджуються на стадіях «Проект» та «Робочий проект» і схвалюються на стадії «Техніко-економічне обґрунтування» («Техніко-економічний розрахунок»). У разі, коли поділ будівництва на черги визначено на стадії розроблення техніко-економічного обґрунтування (техніко-економічного розрахунку), схваленого в установленому порядку, проєктна документація може затверджуватися в цілому на об’єкт або за чергами. Зміни до затверджених (схвалених) проєктів будівництва вносять на підставі завдання на проєктування.

  Експертизу проєктної документації проводять експертні організації незалежно від форм власності, що відповідають критеріям, визначеним Міністерством розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон). Порядок формування та ведення переліку експертних організацій визначається також Мінрегіоном.

  Експертизу проєктів будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів зі значними наслідками (СС3), що споруджуються за рахунок бюджетних коштів і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, проводять експертні організації зі статусом юридичної особи, які відповідають визначеними Мінрегіоном критеріям, у складі яких щонайменше 80 відсотків експертів працюють на постійній основі та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат, а також які мають філії (представництва) у регіонах, на території яких реалізуються проєкти будівництва.
  Слід зазначити, що замовник сам обирає експертну організацію. Експертизу не може проводити розробник проєкту будівництва.

  Експертизу проєктів будівництва об’єктів, до складу яких входять кілька об’єктів з різними класами наслідків (відповідальності), проводять експертні організації відповідно до механізму проведення експертизи щодо об’єктів з найвищим класом наслідків (відповідальності), визначеним для окремого об’єкта у складі комплексного об’єкта, що будується.

  Обов’язковій експертизі підлягають проєкти будівництва об’єктів, що:
  − за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;
  − споруджують на територіях зі складними інженерно-геологічними та техногенними умовами (болотиста місцевість, гірська місцевість);
  − споруджують із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, якщо їхня кошторисна вартість перевищує 300 тис. грн (кошторисна частина проєкту будівництва).

  Висновок експертизи проєктної документації

  Експертна організація за результатами проведеної експертизи надсилає її замовникові письмовий звіт, який містить інформацію щодо:
  − дотримання вимог до міцності, надійності та довговічності споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів відносно створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проєкту будівництва;
  − допущення помилок та недотримання зазначених вимог.

  Повторна експертиза проєкту будівництва проводиться після його доопрацювання у зв’язку з необхідністю зміни проєктних рішень та/або у зв’язку зі зміною державних будівельних норм та/або вихідних даних щодо проєктування.

  Загальним питанням розробки та експертизи проєктної документації в дорожній галузі буде присвячена друга частина Посібника дорожніх «хвороб», випуск якого заплановано на початок 2021 року. Наразі пропонуємо ознайомитись з першою частиною Посібника.

 • Хто є замовником при розробці проєктно-кошторисної документації на поточний середній ремонт, якщо дорога знаходиться на балансі служби автомобільних доріг, але проходить в межах ОТГ – обласна служба автомобільних доріг чи ОТГ?

  Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" свідчить про те, що об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, з дня припинення повноважень сільською, селищною радою територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади.

  Відповідно до статті 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" місцева державна адміністрація здійснює управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення в межах адміністративно-територіальної одиниці.

  У відповідності до статті 10 Закону України "Про автомобільні дороги" (далі – Закон) органами, що здійснюють управління автомобільними дорогами загального користування, є:
  - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства;
  - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування державного значення;
  - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська державні адміністрації.

  Автомобільні дороги загального користування поділяються на:
  • дороги державного значення (міжнародні, національні, регіональні та територіальні);
  • дороги місцевого значення (обласні та районні).

  Автомобільними дорогами Державного значення управління здійснює Державна агенція автомобільних доріг України (Укравтодор) через обласні служби автомобільних доріг, дорогами місцевого значення - обласні державні адміністрації.

  У статті 13 Закону вказано, що орган управління автомобільними дорогами загального користування відповідає за якість робіт з проєктування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування та цільове використання бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування.

  В свою чергу, стаття 17 Закону свідчить, що управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.

  У відповідності до статті 19 Закону основними обов'язками органів місцевого самоврядування щодо управління функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів є в тому числі організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів за встановленими для них будівельними нормами, державними стандартами та нормами, видача дозволів на прокладання нових та ремонт існуючих мереж у межах "червоних ліній" вулиць і доріг міст та інших населених пунктів. А у статті 21 Закону вказано, що органи місцевого самоврядування, що управляють функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, відповідають за якість робіт з проєктування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів.

  Згідно з ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» замовник будівництва - фізична чи юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку для забудови чи володіє на законних підставах об’єктом будівництва, на якому має намір виконувати будівельні роботи. Тобто замовником на будівництво, реконструкцію, ремонт та на розробку проєктно-кошторисної документації являється балансоутримувач даної дороги.

Версія дайджеста для друку

Loading...

Дайджест «дорожніх» питань-відповідей для управлінців і техфахівців в рамках Проєкту «Прозорість та підзвітність при здійсненні дорожніх робіт на дорогах місцевого значення: міста та громади» став можливими завдяки Агентству Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). 

Зміст цього матеріалу є виключною відповідальністю CoST Ukraine і необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.